Hamarosan! Hamarosan!

Jogi nyilatkozat

 

 

 

H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.  +36-30-681-6411  (+36-1) 460-9876   (+36-1) 460-9877  info@dszt.hu

Köszöntő   Bemutatkozunk   Küldetésünk   Munkatársaink   Szakterületek   Szolgáltatásaink   Értékeink   Kapcsolat

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda - Szakterületek

Szakterületek

Nemzetközi befektetési tanácsadás, per-és cégképviselet
EU pályázó konzorciumszervezés, nemzetközi magánjogi ügyek vitele, valamint külföldi, és európai uniós per- és választott bírósági képviselet itthon és külföldön. Nemzetközi kereskedelmi ügyletek bonyolítása. Hazai és uniós pályázati tanácsadás.

 

Közigazgatási, önkormányzati jog

Számos állami szervezet, helyi és területi önkormányzat és intézményei jogi tevékenységét segítjük. Több évtizedes államigazgatási vezetői, jogszabály-előkészítési, és hatósági eljárási tapasztalattal rendelkezünk.
 

Szellemi alkotások joga

Elsődlegesen a filmművészeti, televíziós és zeneművészeti alkotásokat érintő ügyekben, de a szerzői-, védjegy- és iparjogvédelmi jog egyéb területein is.

 

Alkotmányjog

Jogalkotási, alkotmányjogi szakjogi kérdések közigazgatási szervnél szerzett, több évtizedes vezető jogászi tapasztalatok alapján.

 

Európai Unió joga

Állandó szakjogász partnerünk széleskörű ismeretekkel, kapcsolatokkal, főiskolai oktatási gyakorlattal rendelkezik. Az iroda egy tagja szakértőként részt vett az ország EU tárgyalásaiban. Görög partnerünk széleskörű európai kapcsolatokkal rendelkezik, jól ismeri az EU és a tagállami működés szabályait és lehetőségeit. Számos uniós finanszírozású projekt,és pályázat előkészítésében, lebonyolításában vettünk részt. Számos partnerünket képviseltük az Európai Unió hatóságai és Bírósága előtt.

 

Közbeszerzések

Alapos eljárási, oktatási, szabályozási gyakorlattal, jelentős referenciákkal rendelkezünk ajánlatkérő és ajánlattevő oldalról egyaránt, illetve közbeszerzési döntőbizottsági és azt követő bírósági eljárásokban. Irodánk vállalja a közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítását, az iroda munkatársai felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatokat is ellátnak.

 

Az ügyvédi irodánk által bonyolított közbeszerzésekről ITT talál részletes információt.

 

Társasági jog, üzleti szervezetirányítás, szabályozás

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk közigazgatási és gazdálkodó szervezetek működési szabályozásában, az ehhez kapcsolódó tervezésben és jogviták rendezésében. Alapos tapasztalataink vannak cégjogi kérdésekben, gazdasági társaságok létrehozásában, átalakulásában, megszűnésében. Nagy számban látjuk gazdasági társaságok jogi képviseletét.


Személyiségi jogok, adat, titokvédelem és versenyjog, szabadalmi jog, környezetvédelmi jog, valamint idegenrendészeti, bevándorlási, menekültügyi szakjog kérdései

Az irodában dolgozó ügyvédek évtizedeken keresztül foglalkoztak az államigazgatásban a fentiekkel, illetve jelentős szakterületi ügyvédi tapasztalatokkal rendelkeznek. Kiemelkedő szabályozási, hatósági eljárási, perképviseleti gyakorlattal rendelkezünk.

 

Rendkívüli helyzetekkel összefüggő jogi kérdések

Polgári veszélyhelyzeti tervezés hazai és nemzetközi kérdései, a tűzvédelem hatósági kérdések, a veszélyes üzemek biztonsági kérdései, illetve a bekövetkezett károk felszámolása, jogviták rendezése.

 

Munkajog illetve a jogághoz kapcsolódó speciális területek (hivatásos, köztisztviselő, közalkalmazott), tanácsadás, perképviselet. Kapcsolódó szabályozási feladatok ellátása. Humánpolitikai, oktatási tanácsadás.

 

Társadalombiztosítási jog

Nyugellátással, szolgálati járandósággal, hozzátartozói ellátásokkal, szolgálati idő elismerésével, baleseti járadékkal stb. kapcsolatos jogviták rendezése.

 

Üzletviteli tanácsadás, cégjogi, társasági ügyek,, alapos pénzintézeti és vállalatirányítási tapasztalatokra alapozva.

 

Civil és nonprofit szervezetek létrehozása, működése és átalakítása, tevékenység szabályozása.

 

Védői és sértetti képviselői feladatok ellátása büntető ügyekben, , több évtizedes büntetőeljárási tapasztalatokra alapozva.

 

Ingatlan fejlesztési, adásvételi, társasházi kérdések, széleskörű ügyvédi tapasztalatok alapján.

 

Távközlési, informatikai, és reklám szakjogi kérdések

Jelentős tapasztalatokat szereztünk több távközlési szolgáltató, reklámszervező, és informatikai cég jogi képviseletében, Nemzeti Hírközlési Hatósági tanácsadói referenciákkal rendelkezünk. Kiemelten foglalkozunk a szakterület sajátos versenyjogi, szerzői jogi kérdéseivel, és kapcsolódó informatikai adatbiztonsági, adatvédelmi, közbeszerzési szakkérdésekkel.

 

Médiajogi kérdések

Jelentős tapasztalatokat szereztünk több távközlési szolgáltató, reklámszervező, és informatikai cég jogi képviseletében, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósági tanácsadói referenciákkal rendelkezünk. Kiemelten foglalkozunk a szakterület sajátos szerzői jogi kérdéseivel, és kapcsolódó informatikai adatbiztonsági, adatvédelmi szakkérdésekkel, valamint személyiségi jogi és reklámjogi kérdésekkel is.

 

Személyiségi jogi, adat- és titokvédelmi kérdések

Irodánk tevékenységi köre kiterjed a legkülönfélébb személyiségi jogi igények érvényesítésével összefüggő eljárásokra. Vállaljuk az Infotv. hatálya alá tartozó személyiségi jogi, adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos jogsérelmek orvoslásában való közreműködést, valamint az ilyen jellegű ügyekben a hatóságok és bíróságok előtti képviseletet.

C 2013. Darázs & Társai Ügyvédi Iroda