Hamarosan! Hamarosan!

Jogi nyilatkozat

 

 

 

H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.  +36-30-681-6411  (+36-1) 460-9876   (+36-1) 460-9877  info@dszt.hu

Köszöntő   Bemutatkozunk   Küldetésünk   Munkatársaink   Szakterületek   Szolgáltatásaink   Értékeink   Kapcsolat

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda - Szakterületek

Szakterületek

Nemzetközi befektetési tanácsadás, per és cégképviselet
EU pályázó konzorciumszervezés, nemzetközi magánjogi ügyek vitele, valamint külföldi, és európai uniós per- és választott bírósági képviselet itthon és külföldön. Nemzetközi kereskedelmi ügyletek bonyolítása. Hazai és Uniós pályázati tanácsadás.

 

Közigazgatási, önkormányzati jog

Számos állami szervezet, helyi és területi önkormányzat és intézményei jogi tevékenységét segítjük. Több évtizedes államigazgatási vezetői, jogszabály-előkészítési, és hatósági eljárási tapasztalattal rendelkezünk.
 

Szerzői jog

Elsősorban informatikai, szoftver szerzőségi ügyekben szerzett sokrétű tapasztalatok alapján.

 

Alkotmányjog

Jogalkotási, alkotmányjogi szakjogi kérdések közigazgatási szervnél szerzett, több évtizedes vezető jogászi tapasztalatok alapján.

 

Európai Unió joga

Állandó szakjogász partnerünk széleskörű ismeretekkel, kapcsolatokkal, főiskolai oktatási gyakorlattal rendelkezik. Az iroda egy tagja szakértőként részt vett az ország EU tárgyalásaiban. Görög partnerünk széleskörű európai kapcsolatokkal rendelkezik, jól ismeri az EU és a tagállami működés szabályait és lehetőségeit. Számos uniós finanszírozású projekt, és pályázat előkészítésében, lebonyolításában vettünk részt. Számos partnerünket képviseltük az Európai Unió hatóságai, és Bírósága előtt.

 

Közbeszerzések

Alapos eljárási, oktatási, szabályozási gyakorlattal, jelentős referenciákkal rendelkezünk ajánlatkérő és ajánlattevő oldalról egyaránt, illetve közbeszerzési döntőbizottsági és azt követő bírósági eljárásokban. Irodánk hivatalos közbeszerzési tanácsadói, és békéltetői feladatokat is ellát. Komplex közbeszerzési eljárások lebonyolítási feladatait is ellátjuk. Jelentős szakterületi oktatási tapasztalattal is rendelkezünk.

 

Az ügyvédi irodánk által bonyolított közbeszerzésekről ITT talál részletes információt.

 

Társasági jog, üzleti szervezetirányítás, szabályozás

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk közigazgatási és gazdálkodó szervezetek működési szabályozásában, az ehhez kapcsolódó tervezésben és jogviták rendezésében. Alapos tapasztalataink vannak cégjogi kérdésekben, gazdasági társaságok létrehozásában, átalakulásában, megszűnésében. Nagy számban látjuk gazdasági társaságok jogi képviseletét.


Személyiségi jogok, adat, titokvédelem és versenyjog, szabadalmi jog, környezetvédelmi jog, valamint idegenrendészeti, bevándorlási, menekültügyi szakjog kérdései

Az iroda ügyvédei évtizedeken keresztül foglalkoztak az államigazgatásban a fentiekkel, illetve komoly szakterületi ügyvédi tapasztalatokkal rendelkeznek. Jelentős szabályozási, hatósági eljárási, perképviseleti gyakorlattal rendelkezünk.

 

Rendkívüli helyzetekkel összefüggő jogi kérdések

Polgári veszélyhelyzeti tervezés hazai és nemzetközi kérdései, a tűzvédelem hatósági kérdések, a veszélyes üzemek biztonsági kérdései, illetve a bekövetkezett károk felszámolása, jogviták rendezése.

 

Munkajog illetve a jogághoz kapcsolódó speciális területek (hivatásos, köztisztviselő, közalkalmazott), tanácsadás, perképviselet. Kapcsolódó szabályozási feladatok ellátása. Humánpolitikai, oktatási tanácsadás.

 

Társadalombiztosítási jog

Nyugellátással, szolgálati járandósággal, hozzátartozói ellátásokkal, szolgálati idő elismerésével, baleseti járadékkal, stb. kapcsolatos jogviták rendezése.

 

Üzletviteli tanácsadás, cégjogi, társasági ügyek, alapos pénzintézeti és vállalatirányítási tapasztalatokra alapozva.

 

Civil és nonprofit szervezetek létrehozása, működése és átalakítása, tevékenység szabályozása.

 

Védői feladatok ellátása büntető ügyekben, több évtizedes büntetőeljárási tapasztalatokra alapozva.

 

Idegenrendészeti, állampolgársági, menekültügyi kérdések huzamos idejű állami tapasztalatokra, és jelentős referenciákra alapozva.

 

Ingatlan fejlesztési, adásvételi, társasházi kérdések, széleskörű ügyvédi tapasztalatok alapján.

 

Távközlési, informatikai, és reklám szakjogi kérdések

Jelentős tapasztalatokat szereztünk több távközlési szolgáltató, reklámszervező, és informatikai cég jogi képviseletében, Nemzeti Hírközlési Hatósági tanácsadói referenciákkal rendelkezünk. Kiemelten foglalkozunk a szakterület sajátos versenyjogi, szerzői jogi kérdéseivel, és kapcsolódó informatikai adatbiztonsági, adatvédelmi, közbeszerzési szakkérdésekkel.

C 2013. Darázs & Társai Ügyvédi Iroda